26/03/2018

FÅGELHOLK. HOS OSS!


Och nu en faktaruta: Kivifågelns lockläte låter ungefär "k-wee" vilket har gett dem deras namn! 


No comments: