05/02/2018

MÅNDAGSMOLNEN

Inleder veckan med ett lite präktigt men träffande ordspråk - "Ett huvud fullt av oro har ingen plats för drömmar."


No comments: