15/09/2016

TBT


Scrollar genom bloggen från september förra året och hittar en bild på Bobby som stod i dörren på fina butiken Florera på Sank Knut. Undrar hur han mår nu?

No comments: